Konkurencje

Zawody µBot odbędą się w dwóch głównych konkurencjach: Open i Lego.
W konkurencji Open odbędą się rozgrywki miniSumo, LineFollower oraz Freestyle.
W konkurencji Lego odbędą się rozgrywki LegoSumo i LineFollower.

OPEN

LEGO