Kontakt

mikrobot@v-lo.krakow.pl
https://www.facebook.com/RoboTeamVLO
http://mikrobot.v-lo.krakow.pl

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego
ul. Studencka 12, Kraków